نظری بر بازنشستگی پیش از موعد!

 

اگر بازنشستگان دولتی و... همانند بازنشستگان تامین اجتماعی خودکارآفرین باشند بجهت اندوخته هائی که در اختیاردارند قادرخواهند بود درجهت افزایش اشتغال وکاهش بیکاری گامهای اساسی بردارند.

ازآنجائیکه طرح بازنشستگی پیش از موعد بجهت کاهش میزان بیکاری وافزایش اشتغال پیش بینی شده بود پس از اتمام مدت آن یعنی درپایان اسفند ماه 1388 بعلت اینکه نتوانسته بود اهداف مورد نظررا حاصل نماید این طرح فقط برای شرکتهای دولتی تا پایان مردادماه 1389 تمدید شد ومشمولین تامین اجتماعی ازاین دستورالعمل بی بهره شدند.

زمانی که علت توقف این طرح پرسش شد؟ پاسخ داده شد بجهت اینکه افراد جایگزین شده پس از چند ماه ازکار بیکار میشدند ؛ عملا این اهداف حاصل نمیشد وفقط باعث افزایش هزینه های دولت دراین خصوص میشد.

درواقع بایستی علل ناکامی این طرح بیشتر مورد کندوکاو قرارگیرد. براساس قانون تامین اجتماعی افراد بازنشسته مجازنیستند که درجائی بعنوان حقوق بگیر مجددا" بکار مشغول شوند ولی خود میتوانند بعنوان کارآفرین موجبات افزایش اشتغال ودرآمدرافراهم نمایند یعنی مجازند ازاین طریق ایجاد درآمد نمایند. ولی بازنشستگان دولت و... مجازند بدون هیچ مانعی درهرکجا که مایل باشند مشغول بکارشوند . ازآنجائیکه بازنشستگان دولت و... اگر درجائی مشغول بکارشوند فقط 5٪ مالیات بابت حق الزحمه آنان کسر میشود وازاین بابت حق بیمه ای پرداخت نمی نمایند این باعث شده که کارفرمایان بجای جذب نیروی جوان( که بایستی متحمل پرداخت حق بیمه شان باشند) ازنیروهای بازنشسته دولتی و... استفاده نمایند . اما نیروهای بازنشسته مشمول تامین اجتماعی ازاین بابت قادرنیستند درجائی مشغول بکارشوند زیرا طبق قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهدشد.

حال بایستی این موضوع بیشتر مورد بررسی قرارگیرد با توجه به اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی نمیتوانند درجائی شاغل باشند وادامه اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد بنفع اشتغال وموجب کاهش بیکاری میگردد چرا ازادامه این طرح اشتغالزا درخصوص مشمولین تامین اجتماعی اجرائی نشده وبا درنظر گرفتن این موضوع که بازنشستگی پیش از موعد شرکتهای دولتی درجهت کاهش میزان بیکاری وافزایش اشتغال نمیگردد تاپایان مرداد ماه 1389 تمدید میگردد!

بایستی درنظر داشت اگر خواهان افزایش اشتغال وکاهش بیکاری درشرایط کنونی هستیم ادامه این طرح بسیار عالیست درصورتیکه اشتغال مجدد برای بازنشستگان کارکنان دولت و... همانند مشمولین تامین اجتماعی ممنوع شود و این بازنشستگان با اندوخته هائی که دارند خود کارآفرین واشتغالزا باشند نه اینکه همانند نیروهای جوان وبی تجربه برای دیگران کار انجام دهند وازاین بابت حق الزحمه دریافت نمایند.

اگر بازنشستگان دولتی و... همانند بازنشستگان تامین اجتماعی خودکارآفرین باشند بجهت اندوخته هائی که در اختیاردارند قادرخواهند بود درجهت افزایش اشتغال وکاهش بیکاری گامهای اساسی بردارند.

/ 5 نظر / 41 بازدید
oncoming

اگر مایل به تبادل لینک هستید به ما اطلاع دهید

دیانا

سلام. وبلاگ مفیدی دارید. اگر مایل به تبادل لینک هستید خوشحال میشوم اطلاع دهید.

محمد

با سلام جناب عادلی عزیز متاسفانه در کشور ما که نرخ بیکاری و قشر تحصیل کرده در آن زیاد است برخی ارگانهای دولتی و خصوصی مجددا از بین بازنشستگان نیرو جذب می کنند و این در نهایت می شود اینکه کسی که قبلا استخدام شده است تا آخر عمر استخدام است و قرار نیست کس دیگری استخدام شود. چرا دولت ما با استخدام بازنشستگان در همه ارگانها مقابله نمی کند؟

فرزاد صالحی

[جناب عادلی باسلام وتشکر ترا بخدا به مسئولین تامین اجتماعی بگوئید .ما متخصصین بازنشسته زودرس بعلت کمی حقوق وهزینه های سنگین بازنشسته شدیم تا بتوانیم درآمد دیگری هم داشته باشیم واز تخصص ما هم استفاده شود .ماهنوز جوان هستیم چرا نیاید مجوز کار داشته باشیم ؟در زمانی که بالاترین هزینه های دوران زندگیمان را میگذرانیم و توانایی و تخصص کافی هم داریم چرا جلوگیری میکنند ؟ ما قادر به اداره بزرگترین پروژه ها هستیم بزرگترین نگرانی ما قطع حقوق بازنشستگی است .آیا بصورت مشاوره یا پیمانی نمیتوانیم کار کنیم؟ لطفا دوستانی که اطلاع دارند نمونه فرم قرارداد را ارسال فرمایند .بنده مدیر پروژه ساخت بدنه مترو هستم وآموزشهای زیادی را دیده ام .باید راهکار مناسبی یافت نه اینکه جلوی کارکردن ما گرفته شود. با کمال تشکر منتظر راهنمایی مسئو لین هستم