قفل یعنی اینکه کلیدی هست:

سایت اقتصادی

 

 

آیا هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش تورم میشود؟

موضوع هدفمند کردن یارانه ها،بحثهای فراوانی را در محافل عمومی   و نیز رسانه ها موجب گشته که نگرانیهای زیادی را در میان مردم ایجاد نموده است،  که اگر یارانه هاهدفمندشود باعث افزایش تورم،تعطیلی موسسات اقتصادی  و نیز سرانجام منجر به افزایش افسارگسیخته بیکاری می شود.

به همین علت دانشجویان و دیگر صاحبنظران اقتصادی پرسشهای را مطرح کرده اند که به علت افزایش بیشمار آن پاسخگویی به تک تک آنها میسر نبود ، به همین منظور نوشته ای تقدیم شما خوانندگان محترم میگرددکه امیدوارم بتواند پاسخگوی همه سوالات شماپرسش کنندگان محترم باشد.

بایستی به استحضار برسانم اگر بحث فقط نحوه پرداخت یارانه ها باشدکه عده ای معتقدند موجب افزایش تورم میگردد ،راه حل منطقی ومناسبی وجود دارد که بتوان از هرگونه افزایش تورم جلوگیری نمود،وآن اینست که وقتی پرداخت یارانه ها غیرنقدی یعنی از طریق کارت اعتباری الکترونیکی صورت گیرد آن دسته از کالاهایی که قرار است مشمول هدفمند کردن یارانه ها شود،از طریق کارتهای الکترونیکی پرداخت شده،میتواند طوری برنامه ریزی شود که این پرداخت یارانه ها به علت اینکه نقدا"در اختیار  مردم قرار نمی گیرد افزایش تورمی را منجر نگردد بطور مثال مردم فقط قادر باشند که آب،برق،گاز وتلفن و--- رااز طریق کارت خرید الکترونیکی خود پرداخت نمایند ونحوه مصرف این یارانه ها نیز از این طریق کنترل شود.

اما انتقاد مخالفان هدفمند کردن یارانه ها بحث افزایش تورم نیست ،بلکه اصولا"مخالف پرداخت هر گونه یارانه به طبقات فقیر جامعه هستند ومعتقدند که این یارانه ها فقط بایستی در اختیار اقشار مرفه قرار گیرد و اقشار مرفه باسرمایه گذاری خود می توانند ضمن ایجاد اشتغال ، سبب کاهش بیکاری شوند ولی اگر این یارانه ها در اختیار اقشار فقیر قرار گیرد ، بعلت اینکه این افراد نحوه صحیح استفاده از این یارانه هارا نمی دانند ، همه را به یکباره هزینه نموده وضمن اینکه سبب افزایش تورم میشوند ، سبب هرچه ضعیفتر شدن اغنیا( ودرنتیجه تعطیلی موسسات اقتصادی که بیکاری ودیگر معضلات اقتصادی واجتماعی را درپی خواهد داشت) خواهند گردید.

اصولا" اغنیا معتقدند که فقط اینان هستند که دارای افکار اقتصادی بوده ومیتوانند با دریافت یارانه ها درجهت رشد اقتصادی گام بردارند واگر فقرا دارای فکر اقتصادی بودند که اینچنین فقیر باقی نمی ماندند ، یعنی براین با ورند که فقرا دارای افکار اقتصادی نبوده واز پرداخت هرگونه یارانه به آنان بایستی خودداری شود، وبراین باورند که وقتی کشوری دچار بحران اقتصادی میشود بجای کمک به مردم فقیر به مدیران موسسات اقتصادی کمک میشود تا این مدیران بتوانند با تدبیر خود کشوررا از این بحرانی که دامنگیرش شده نجات دهند.

آنچه درشرایط کنونی  بیش از همه موجب نگرانی اغنیا شده اینست که معتقدند وقتی که فقرا ازیارانه نقدی استفاده نمایند ، دیگر حاضر برای کار برای آنان با دستمزدی که توسط آنها تعیین شده نبوده وخواهان افزایش حقوق ودستمزد خود خواهند شد ، که اعتقاد دارند اگر اینطور شود میزان سود آوری آنان کاهش خواهد یافت ، لذا با پرداخت هرگونه یارانه به آنان وبخصوص حذف یارانه خود مخالفند. وگرنه همه میدانند که قفل یعنی اینکه کلیدی هست.

اینجانب از هرگونه اظهارنظر وپیش داوری درخصوص هدفمند کردن یارانه ها واز اینکه به کدامیک از این دوطبقه بایستی یارانه تعلق گیرد تا نظاره گرجامعه ای سالم وشاداب وبارونق اقتصادی باشیم ، خودداری نموده و این اظهار نظر را به شما خوانندگان گرامی محول می نمایم.

درپایان امیدوارم با همت وپشتکار شما صاحبنظران واندیشمندان اقتصادی بتوانیم شاهد جامعه ای شاداب وباطراوت ورونق اقتصادی  باشیم.

/ 2 نظر / 53 بازدید
چگيني

متاسفانه با شما مخالفم علم اقتصاد به ما مي آموزد که با افزايش سطح درآمد و بهبود اوضاع اقتصادي افراد جامعه ميل نهايي به مصرف کاهش مي يابد لذا با توجه به اين اصل بايد گفت ميل نهايي به مصرف در افراد ثروتمند و به قول شما اغنيا در جامعه پايين تر از فقراست. اين بدان معني است که طبقه کم درآمد جامعه که بخش اعظمي از نيازهاي نهفته را در خود جاي داده به طرز شگفت انگيزي متمايل به مصرف درآمدهاست . به علاوه همانطور که ميدانيم درآمدهاي ناشي از هدفمندي ياره ها جزو درآمدهايي است که ناشي از کسب و کار نيستند و لذا مصرف بي برنامه آنان براي اين طبقه اصلا دور از ذهن نيست. موضوع ديگر آن که ثروتمندان که اکثريت آنان جزو طبقه مولد جامعه هستند به يارانه نقدي نياز ندارند و حاکميت يارانه ها به همان کيفيتي که بود منجر به کاهش قيمت تمام شده توليد در شايط اسفبار جامعه ما مي شد که اين امر تنها به نفع کساني است که توانايي بالاي خريد ندارند- يعني فقرا. در غير اينصورت با يک حساب دودوتا چهارتا اگر قرار به افزايش قيمت سوخت و مواد اوليه توليد و ... باشد کارفرما قادر به افزايش قيمت فروش و تعديل نيرو و هزار دوز وکلک ديگر براي تامين سود خواهد بود. ا

ذهن زیبا

وبلاگتون خیلی قشنگ بود لذت بردیم ، اگه میشه یه سری هم به سایت ذهن زیبا بزنید. http://bmind.ir